prev next


OFERTAZapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.


Jeśli są Państwo zainteresowani świadczonymi przez nas usługami, zachęcamy do spotkania podczas którego zapoznamy się z Państwa nieruchomością i przedstawimy listę korzyści związanych ze współpracą z nami.

W ramach kompleksowego zarządzania nieruchomościami nasza Spółka oferuje następujący zakres usług:


1. W zakresie obsługi formalno – prawnej:

 • Prowadzenie ewidencji lokali i ich nabywców,
 • Prowadzenie Książki obiektu budowlanego oraz całej dokumentacji technicznej,
 • Prowadzenie windykacji,
 • Przygotowanie rozliczeń planu gospodarczego,
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • Przygotowania Zebrań współwłaścicieli nieruchomości wraz z pełną dokumentacją (uchwały, protokoły, ewidencja),
 • Przygotowywanie na zlecenie współwłaścicieli nieruchomości umów najmu pożytków (w tym pomieszczeń w nieruchomości wspólnej, powierzchni pod reklamy, itp.).

2. W zakresie obsługi finansowo – księgowej:

 • Prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem treści uchwał współwłaścicieli nieruchomości,
 • Informowanie współwłaścicieli nieruchomości o aktualnym stanie rozliczeń i ewentualnych dłużnikach,
 • Prowadzenie windykacji należności od poszczególnych właścicieli,
 • Prowadzenie windykacji od należności z tytułu pożytków i innych przychodów,
 • Przygotowanie projektów planu gospodarczego wraz z jego późniejszym rozliczeniem,
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie ustawy o podatkach i innych opłat publiczno-prawnych należnych od nieruchomości.

3. W zakresie obsługi technicznej:

 • Zapewnienie ciągłych dostaw mediów, w tym: dostawa energii elektrycznej, wody, gazu oraz odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości,
 • Nadzór i realizacja usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości, w tym konserwacje: wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, gazowych, elektrycznych, wentylacyjnych i kominiarskich,
 • Zapewnienie i zlecanie kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne,
 • Nadzór nad zapewnieniem warunków bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • Utrzymanie w należytym porządku i czystości części wspólnych nieruchomości, a także terenu zewnętrznego przylegającego do nieruchomości,
 • Zapewnienie wykwalifikowanego nadzoru technicznego nad pracami wykonywanymi na nieruchomości wspólnej.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do już istniejących Wspólnot Mieszkaniowych, jak również do deweloperów, którzy poszukują profesjonalnego zarządcy lub administratora, aby już na etapie wznoszenia budynków mieszkalnych były one w sposób optymalny przygotowane do użytkowania przez przyszłych mieszkańców, a po zakończeniu inwestycji relacje z mieszkańcami układały się w sposób satysfakcjonujący dla obydwu stron.


Zapraszamy do nawiązania współpracy.