prev next

KONTAKTRES IMMOBILES Property Group Sp. z o.o.

Spółka wpisana do Sądu Rejonowego dla M.St.Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000524832
REGON: 147437384
NIP: 7010439959


ul. Piękna 24/26a

00-549 Warszawa

tel. 22 355 28 85

e-mail: biuro@res-immobiles.pl